Bir ülkenin resmi para birimi, devlet taraflı dış müdahale ile diğer ülke para birimlerine olan değerinden düşmesine devalüasyon denir. Normal şartlar altında hiçbir ülke, geçerli para biriminin diğer ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesini istemese de, bazı durumlar devalüasyon yapılmasını zorunlu hale getirebilir.

Neden Devalüasyon Yapılır?

Ekonomide dış ticaret rakamlarının açık veriyor olması, en önemli devalüasyon uygulama sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Bir ülkenin ekonomisinde ithalat rakamları, ihracat rakamlarından fazla ise o ekonomide dış ticaret açığı var demektir. Bu açık ciddi rakamlara ulaştığında, devalüasyon yöntemine gidilerek, ilgili ülkenin satın alma gücü zayıflatılır. Daha fazla ihracat, daha az ithalat gerçekleşmesi için zemin hazırlanır. Ülkede geçerli para biriminin değerinin azalmasıyla, satın alma gücü zayıflar ve ithal ürün fiyatları satışı yapılacak ülke için yükselir. Ülke, diğer ülkelere satacağı ürünlerin fiyatları ise düşüş gösterir. Bu durumda devalüasyon ne anlama geliyor sorusu dış ticaret açığının kapatılması ve bütçenin dengelenmesi olarak cevaplanabilir.

Devalüasyon ve Enflasyon İlişkisi

Bir ülkede enflasyonun yükselme nedenlerini kısaca , diğer ülkelerin karşı devalüasyon yapmamaları, devalüasyon yapılacak ülkede enflasyonun düşük seviyede olması olarak sıralanabilir. İhracatı artırılmak istenen ürünlerin fiyat-talep esnekliği yüksek olmalıdır. Mesela ekonomisi tarıma dayalı bir ülkede, ihraç edilecek ürüne talep az ise, ürünün fiyatı düşse de ihtiyaç halinde talep artacağı için ihracat oranını yükseltmek zor olacaktır.

Örneğin;
1$ = 2.80 TL iken %50 oranında devalüasyon yapılıyor.
İhraç etmek istediğimiz ürünün birim fiyatı 2.80TL iken, 1$ = 4.2 TL oluyor.
Bu durumda ithalatçılar devalüasyon yaşanmasından sonra çok daha fazla ürün almak durumunda kalacak ve ödemeleri azalacaktır. Devalüasyon öncesi birim maliyet 2.80TL iken, devalüasyon sonrası (2.80/4.20) = 0,66$ olacaktır. Bununla birlikte yapılacak ihracat rakamları artar ve dövizden tasarruf edilir.

Çin Merkez Bankası Devalüasyonu

2015 yılında PBOC tarafından yapılan devalüasyon, devalüasyon nedir sorusuna verilebilecek en iyi örnektir. Çin Merkez Bankası, ülkenin resmi parası olan yuanın farklı ülkelerin para birimleri karşısında değerini %1,9 azaltma kararı almış, yuanda son 20 yılın en büyük düşüşünün yaşanmasına sebep olmuştur. Bunun sonucunda Avrupa hisseleri değer kaybetmiş, Asya kurları düşmüş ve altın yükselmiştir.

Yorum Yap

E-posta adresiniz gözükmeyecek.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>